DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SVAKOM MESTU

U ambulanti u Joševi dnevno se obavi 30–40 pregleda. Neophodno da se sačuvaju ambulante u manjim mestima i poboljša kvalitet njihovog rada uz nabavku osnovnih dijagnostičkih aparata.

Kampanjom javnog zdravlja, uz preventivne preglede i savete, ekipe lozničkog Doma zdravlja i Crvenog krsta posetile su ambulantu u Joševi, a povodom Svetskog dana zdravlja upućena je i preporuka Svetske zdravstvene organizacije (SZO) o univerzalnoj dostupnosti zdravstvene zaštite u svakoj zajednici.

Prema ambulanti u Joševi, sa više od 900 zdravstvenih kartona, gravitiraju građani Kamenice, Miline i dela Trbosilja. Preventivni pregledi su dobrodošli i kako kažu meštani Joševe, mogli bi i češće da se organizuju, jer je sve više starijeg stanovništva.

Meštani su uglavnom zadovoljni uslugom u zdravstvenoj ambulanti, čijem renoviranju su i sami doprineli. Želeli bi da ponovo imaju stalnog lekara, koji je svojevremeno imao i stan na spratu ambulante. Ističu i da nije jednostavno da za laboratorijske analize odlaze do Loznice.

Dva puta sedmično u ambulanti radi doktorka Lenka Dražić, a u slučaju potrebe građani mogu da odu do Jadranske Lešnice, gde imaju i apoteku, ali i medicinska sestra Svetlana Urošević u Joševi pruža osnovne medicinske usluge ili zbrinjava pacijenta do dolaska Službe hitne pomoći iz Loznice.

Svetlana Urošević

Uroševićeva, koja je zajedno sa jednim pomoćnim radnikom u ambulanti svakodnevno od ponedeljka do subote, rekla je da se uz veliki trud, volju i ljubav prema poslu postiže sve.

– Dnevno se uradi od 30 do 40 pregleda kada je doktorka ovde, ponedeljkom i sredom, ostalim danima je u Jadranskoj Lešnici, pa ni to nije daleko ako građanima nešto treba. Ako im je neophodan pregled u Loznici, a nemaju sopstveni prevoz, Služba hitne pomoći nam izlazi u susret – dodala je Uroševićeva.

– Usluge pružamo odraslom stanovništvu, ali neka manja previjanja radimo i za decu, dok ne stignu do Loznice, a ponekad i prema preporukama ortopeda previjamo mališane do kontrole – navela je ona.

Organizovanjem preventivnih pregleda u Joševi povodom Svetskog dana zdravlja zdravstveni radnici Doma zdravlja skrenuli su pažnju i na razvijenost i dostupnost zdravstvene zaštite na području Loznice, zahvaljujući sačuvanoj mreži ambulanti i zdravstvenih stanica.

Darko Tešmanović

– Osnovni „paket“ zdravstvenih usluga u tim sredinama podrazumeva dostupnost dijagnostike i pregleda koji su građanima najčešće potrebni u mestima gde žive. Zahvaljujući zdravstvenom osiguranju te usluge se pružaju bez nadoknade – rekao je načelnik Polivalentne patronaže Doma zdravlja dr Darko Tešmanović.

On je dodao da se za ostale specijalističke preglede, koje građani ređe obavljaju, obraćaju u veće zdravstvene ustanove.

Prema njegovoj oceni, uprkos troškovima održavanja, neophodno je da se sačuvaju ambulante u manjim mestima i poboljša kvalitet njihovog rada uz nabavku osnovnih dijagnostičkih aparata.

– Bilo bi potrebno da se u ambulantama mogu zbrinuti i neka urgentna stanja koja mogu da ugroze život, poput srčanog i moždanog udara, alergijske reakcije ili povređivanja uz jaka krvarenja. Zdravstveni radnik u ambulantama bi mogao da takva stanja reši u početnom stadijumu i da pripremi pacijenta za transport ka većoj zdravstvenoj ustanovi – dodao je Tešmanović.

Ukazao je i na preporuke SZO o smanjenju troškova građana za zdravstvene usluge, jer ako postoji sistem zdravstvenog osiguranja u jednoj zemlji, onda bi građani trebali besplatno da dobijaju osnovni paket usluga. Procena je da ako za tu namenu porodica izdvaja više od deset odsto svojih mesečnih prihoda, imaće manje sredstva za ishranu, a to može da vodi daljem narušavanju zdravlja.

Antrfile:

DEDINIM I OČEVIM STOPAMA

– Živim u Joševi i pre šest godina sam dobila prvo radno mesto u ovoj ambulanti. Posebno sam ponosna na činjenicu da je moj deda Stojša Urošević bio prvi zdravstveni radnik ovde, od 1972. godine, kada je ambulanta sagrađena – rekla je Svetlana Urošević, dodajući i da je njen otac Zoran radio u lozničkom Domu zdravlja, pa je ona treća generacija Uroševića koja brine o zdravlju meštana Joševe.

D. P.