SKUPŠTINA GRADA: U ŽIŽI PROŠLOGODIŠNJI POSLOVNI BILANSI

Usvojeni izveštaji o poslovanju sa finansijskim izveštajima pet javnih preduzeća i devet ustanova čiji je osnivač grad Loznica, za period od januara do decembra 2017. godine. Rasprava o zaostalim opasnim hemijskim materijama u hemijskoj industriji u stečaju „Viskoza“ i preduzeću FAK planirana za narednu sednicu lokalnog parlamenta.

Autor: Danica Pavlović

Odbornici Skupštine grada Loznice su se saglasili sa izveštajima o poslovanju i finansijskim izveštajima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Loznica za prethodnu godinu, a odlučili su da se na prvom sledećem zasedanju gradskog parlamenta razmatraju pitanja u vezi sa zaostalim opasnim hemijskim materijama u bivšoj hemijskoj industriji „Viskoza“ i nekadašnjoj Fabrici autotraktorskih kočnica (FAK).

Izveštaje o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 2017. godinu na sednici parlamenta održanoj 3. maja podneli su Javno preduzeće (JP) za upravljanje, planiranje i projektovanje „Loznica razvoj“, Javno komunalno preduzeće (JKP) „Parking servis“, Komunalno javno preduzeće (KJP) „Naš dom“, JP „Vodovod i kanalizacija“, kao i JKP
za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplana Loznica“.

Ukupno 123 miliona dinara je u 2017. godini opredeljeno za održavanje kompletne putne mreže, što je u nadležnosti JP za upravljanje, planiranje i projektovanje „Loznica razvoj“, dok su u ovoj godini sredstva za asfaltiranje brojnih lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na teritoriji našeg grada značajno uvećana.

Gradonačelnik Loznice – Vidoje Petrović

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović istakao je da je u ovoj godini planirano i od Vlade Republike Srbije odobreno 214 miliona dinara za ulaganje u drumski, a 500 miliona dinara za ulaganje u železnički saobraćaj, u okviru čega će se raditi na rekonstrukciji pruge, Železničke stanice u Loznici i izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih železničkih stajališta.

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju.