VIŠE NOVCA ZA UZGAJANJE KRAVA

Iznos podsticaja 10.000 dinara veći po kravi koja se otelila. Merama podsticaja obuhvaćeno i gajenje kvalitetnih priplodnih bikova, ovaca ili ovnova, koza ili jarčeva, zatim kvalitetnih priplodnih krmača ili nerasta, kao i za obeležene pčelinje košnice.

– Ministarstvo poljoprivrede je u prošloj godini omogućilo odgajivačima mlečnih krava koje nemaju kontrolisano poreklo (pedigre), podsticaj od 5000 dinara po grlu, a zahtev se podnosio od 15. aprila do 31. septembra za krave oteljene zaključno sa 31. avgustom. Potrebni dokazi su: tetovir broj oteljene krave, datum teljenja i tetovir broj teleta – rekla je za „Loznički nedeljnik“ Gordana Vujaklija, inženjerka za stočarstvo u lozničkoj Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi (PSSS) „Poljosavet“.

Objasnila je da se ta podsticajna mera ostvarivala za jednu oteljenu kravu i ima poseban značaj za većinu odgajivača koji poseduju najčešće dve-tri muzne krave i telad po zalučenju prodaju za dalji tov, a i proizvođačima koji se isključivo bave tovom junadi i sve teže dolaze do teladi.

– Novim pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Službeni glasnik RS“, broj 25/2018. od 30.3. 2018. godine) menjaju se uslovi za podnošenje zahteva, a visina podsticaja se povećava 10.000 dinara po oteljenoj kravi – precizirala je sagovornica iz lozničkog „Poljosaveta“.

Vujaklija navodi da se podsticaj ostvaruje za najmanje dve oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine za krave oteljene u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine (2017) do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Ona je dodala da se izuzetno u ovoj godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske do 30. juna tekuće godine.

– Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na različite podsticaje za najmanje tri kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih mlečnih krava – navela je Vujkalija.

Dodala je da se daje podsticaj za najmanje dve, a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava sa marginalnih područja, zatim za tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika, kao i za 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, 10 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, 10 kvalitetnih priplodnih krmača ili nerasta i za 30 obeleženih pčelinjih košnica, a najviše 200.

– Odgajivači zahteve podnose na sledeću adresu: Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd – precizirala je inženjerka za stočarstvo iz lozničke PSSS.

V. E.