Mira Popović, foto: TV Lotel

ZDRAVSTVO: GOVORNI POREMEĆAJI KOD DECE

Roditelji ne treba da čekaju poziv da dođu sa detetom kod logopeda, već to mogu da urade i pre treće godine i prvog sistematskog pregleda. Sa decom mora da se razgovara, da im se čitaju priče pre spavanja, da uče pesmice ili da broje.

LOZNICA (07. 06. 2018) – Poslednjih godina prilikom sistematskih pregleda sedmogodišnjaka, primećuje se povećanje broja dece sa govornim poremećajima, a osujećenje govora vodi u frustracije i trebalo bi roditelji sami da zatraže stručno mišljenje ako primete problem – preporučuje Mira Popović, šefica Odseka za logopediju lozničke bolnice.

– Prema nezvaničnim analizama, svako treće dete ima neki govorni poremećaj, počev od toga da ne može da izgovori jedan glas (najčešće l, j, r) ili ga zamenjuje nekim sličnim, mada bi trebalo da svlada sve glasove do navršene šeste godine, kako bi u školi moglo bez problema da čita i piše – rekla je Popovićeva.

– Sa težom patologijom su deca koja ne znaju da izgovore i do 15 glasova i onda pitamo roditelje gde su bili do tada. Neki se uvrede, neki zabrinu, ali se uglavnom dešava da tako izgubimo pacijenta. Roditelji ne treba da čekaju poziv da dođu sa detetom kod logopeda, već to mogu da urade i pre treće godine i prvog sistematskog pregleda. To se pre svega odnosi na decu koja su u riziku ako su rođena pre vremena, sa malom telesnom težinom, sa lošom ocenom, ako imaju gušenja, probleme sa sluhom – navela je Popovićeva.

– Ako dete nije razvilo ekspresivni govor, roditelj lako može da proveri da li se razvio unutrašnji, receptivni govor, a dobar znak je ako kaže detetu da nešto uradi i ono to učini, istovremeno prateći okom ono što radi. U suprotnom, mogu da postoje određeni ispadi, što se tiče inteligencije, pažnje, emocija, vida, sluha – upozorila je Popovićeva.

Autor: Draga Prokopić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.