ZDRAVSTVO: SISTEMATSKI PREGLEDI BUDUĆIH OSNOVACA

Sistematske preglede pre upisa u prvi razred u Loznici treba da obavi 658 mališana. U ovoj generaciji ima manje gojazne dece nego ranijih godina, ali mališani imaju dosta problema sa govorom.

Autor: Draga Prokopić

Deca koja su rođena između 1. marta 2011. i 1. marta 2012. godine na jesen će se upisivati u prvi razred osnovne škole, a do 15. maja moraju obaviti sistematski pregled – nekoliko specijalističkih pregleda i laboratorijske analize. Naredne godine u martu svi će proći još jedan kontrolni pregled.

Na osnovu evidencije iz zdravstvenih kartona Službe za zdravstvenu zaštitu dece i mladih u Domu zdravlja „Dr Milenko Marin“, sistematske preglede pre upisa u prvi razred treba da obavi 658 mališana, za 68 manje nego prošle godine.

Načelnica te Službe dr Milena Filipović rekla je da se pregledi po pozivu obavljaju u popodnevnim satima u Savetovalištu za decu.

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju.