IN MEMORIAM: PREMINULA DR NADA ĐURIĆ

LOZNICA (9. decembar 2020) – U Loznici je danas od posledica KOVID infekcije preminula prim. dr Nada Đurić, specijalista epidemiologije.

Dr Nada Đurić je rođena u Podgori u opštini Žabljak u Crnoj Gori, 20. juna 1952. godine.

Medicinsko obrazovanje stekla je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je diplomirala 1975. godine, a šest godina kasnije zavšila je i specijalizaciju u oblasti epidemiologije. Zvanje primarijusa stekla je 2000. godine.

Odmah po diplomiranju, radila je u Domu zdravlja u Žabljaku u Crnoj Gori, a potom u Domu zdravlja u Vlasenici. U Zdravstvenom centru u Loznici radila je od 1977. godine pa sve do odlaska u penziju, 2017. godine.

Bila je načelnica Polivalentne patronažne službe i Preventivnog centra lozničkog Doma zdravlja, predavač na Visokoj vaspitačkoj školi i jedan od autora udžbenika za nastavu na predmetu zdravstveno vaspitanje, autor i koautor oko stotinu stručnih radova i učesnik u pripremi brojnih strateški značajnih dokumenata za unapređenje zdravlja i kvaliteta života u Loznici.

Osnovala je NVO “Iskra” i bavila se edukacijom mladih za prevenciju bolesti zavisnosti i reproduktivnog zdravlja kao i socijalnom integracijim Roma.

Nada Đurić biće sahranjena u petak u 12 časova na Gradskom groblju u Loznici.

Autor: Draga Prokopić