Foto: TV Lotel

IZBORI ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA DO KRAJA GODINE

Većina primedbi koje su građani imali na Nacrt Odluke o mesnim zajednicama biće usvojena i naći će se u konačnom predlogu tog dokumenta. Prvi izbori za savete mesnih zajednica trebalo bi da budu održani u roku od 90 dana od dana usvajanja Odluke na redovnom zasedanju Skupštine grada.

LOZNICA (12. septembar 2019) – U cilju boljeg informisanja građana i uvažavanja njihovih primedbi, predloga i sugestija na Nacrt Odluke o mesnim zajednicama, koji je Gradsko veće grada Loznice usvojilo 4. jula tekuće godine u Gradskoj upravi Loznice, održana je završna javna rasprava i prezentacija tog dokumenta.

Javne rasprave vođene su od 8. jula do 5. septembra i u tom periodu je održano nekoliko javnih prezentacija u mesnim zajednicama Klupci, Lešnica, Banja Koviljača, Draginac (…), dok su završna prezentacija i rasprava održane 3. septembra u sali Skupštine grada Loznice.

Prema rečima načelnika Gradske uprave Loznice Vladimira Radojčića, Nacrt Odluke o mesnim zajednicama pripremila je stručna komisija sačinjena od pravnika, ali je bilo neophodno da se čuje i glas građana.

– Prema našem mišljenju prezentacije su imale smisla, jer je bilo dosta primedbi koje smo usvojili i koje će se naći u konačnom predlogu ovog dokumenta – naglasio je Radojčić.

Foto: Redakcija

Kako je istakao, ovim nacrtom nije predviđena promena granica mesnih zajednica, što je najviše i interesovalo građane, s obzirom na to da se pojedine MZ kada su u pitanju katastarske opštine nalaze na teritoriji drugog naseljenog mesta.

Nacrtom Odluke definisan je i broj članova saveta MZ, pri čemu bi saveti onih koje imaju do 1500 birača trebalo da imaju pet članova, saveti MZ koje imaju od 1500 do 3000 birača – sedam članova, a devet članova bi brojali saveti MZ koje imaju više od 3000 birača.

– Najveći predmet rasprave na javnim prezentacijama odnosio se na to da građani koji žele da podrže kandidata za člana saveta MZ svoj potpis moraju overiti kod javnog beležnika, a razlog negodovanja je što overa potpisa nosi sa sobom određene troškove. Na koji način ćemo napraviti izmene, da li će to biti potpisivanje pred izbornom komisijom ili drugim službenikom Gradske uprave Loznice, videćemo – istakao je Radojčić.

Prema postojećem Nacrtu Odluke, građanin svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata. Deset potpisa građana je potrebno da se podrži kandidat u MZ koje imaju do 1500 birača, 20 u MZ koje broje od 1500 do 3000 birača i 30 potpisa u MZ koje imaju više od 3000 birača.

– Novina predloženog Nacrta Odluke o mesnim zajednicama je i uvođenje većinskog sistema glasanja umesto proporcionalnog – precizirao je načelnik.

Kako je objasnio, građani će glasati za kandidata po imenu i prezimenu, a ne za udruženja ili grupe građana, dok će birači na biračkim listićima zaokružiti onoliko imena kandidata koliko savet te MZ broji članova, što je prema njegovoj oceni najbolji način da građani prepoznaju najkvalitetnije ljude koji će ih predstavljati i zastupati njihove interese.

– Na završnoj prezentaciji bilo je i primedbi na broj potpisa koje kandidat treba da dobije na izborima i predlog da se taj broj smanji jer na teritoriji grada Loznice postoje mesne zajednice sa različitim, većim ili manjim brojem stanovnika – rekao je Radojčić.

Kako je najavio, planirano je da u oktobru bude održana sednica Skupštine grada Loznice, na kojoj će predmet usvajanja biti i Odluka o mesnim zajednicama, a prema postojećem nacrtu te odluke prvi izbori za savete MZ trebalo bi da budu održani u roku od 90 dana, odnosno do isteka tekuće godine.

Autor: Danica Pavlović