Sa predstavljanja Nacrta Statuta Skupštine grada Loznice u sali lokalnog parlamenta. Foto: TV Lotel

LOZNICA: PREDSTAVLJEN NACRT STATUTA SKUPŠTINE GRADA

U toku javna rasprava o donošenju izmena Statuta grada Loznice. Novine bi trebalo da doprinesu efikasnijoj, kvalitetnijoj, modernijoj i otvorenijoj lokalnoj samoupravi.

LOZNICA (8. novembar 2018) – U Gradskoj upravi Loznice održana je javna rasprava i prezentacija Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada, koju je u velikoj skupštinskoj sali predstavila Komisija za izradu teksta ovog najvišeg pravnog dokumenta u lokalnoj samoupravi.

Izmenama će biti omogućeno usklađivanje Statuta grada Loznice sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, rekao je u javnoj raspravi održanoj 31. oktobra predsednik Komisije za izradu teksta Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Slavoljub Petković.

Slavoljub Petković. Foto: TV Lotel

– Narodna Skupština Srbije 20. juna ove godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji predstavlja korak ka efikasnijoj, kvalitetnijoj, modernijoj i otvorenijoj lokalnoj samoupravi. Tekst Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Loznice donosi brojna važna unapređenja postojećeg sistema lokalne samouprave, ali kao posebno važno želimo da izdvojimo nove odredbe koje se odnose na učešće javnosti u radu organa grada – istakao je Petković.

On je naveo i da se novine odnose na proširenje delokruga rada Gradskog veća, uređivanje i funkcionisanje, kao i nadzor nad radom mesnih zajednica i ostvarivanje saradnje sa drugim lokalnim samoupravama, dok se deo izmena odnosi na sazivanje sednica Skupštine grada.

Kako je Petković objasnio, izmenama će biti obuhvaćeno i određivanje organa odgovornog za izvršenje budžeta grada, zatim utvrđivanje broja članova Gradskog veća, kao i broja i položaja pomoćnika gradonačelnika, biće precizirana procedura ostavke gradonačelnika, a uslediće i promena radnopravnog statusa zamenika predsednika Skupštine grada.

– Među značajnim novinama je i izmenjeni koncept utvrđivanja nadležnosti grada, koje će umesto nabrajanja poslova iz te oblasti ubuduće biti utemeljene na osnovu posebnih sektorskih zakona iz tih oblasti – rekao je Petković.

– Predloženim odredbama se propisuje da jedinstveni popis poslova koji su u skladu sa zakonom u nadležnosti grada obezbeđuje ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu, a rok za izradu ovog popisa je godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi – naglasio je Petković.

Na javnoj prezentaciji je navedeno da je među novinama i regulisanje nadležnosti Skupštine grada u poslovima koji se odnose na usaglašavanje sa određenim sektorskim zakonima i tiču se donošenja prostornog i urbanističkog plana grada, programa utvrđivanja građevinskog zemljišta, uređivanje uslova i obavljanje komunalnih delatnosti i prava i obaveza korisnika komunalnih usluga.

Autor: Svetlana Ilić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.