Panorama Loznice. Foto: M. Lukić

NOVI ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI U LOZNICI: ZA JOŠ BOLJU SARADNJU SA GRAĐANIMA

Veće učešće građana, principi neposredne demokratije i međuopštinska saradnja, samo su neke od novina Zakona o lokalnoj samoupravi. Novim odredbama predviđena modernizacija i unapređenje rada gradova i opština.

LOZNICA (4. jul 2018) – Novi Zakon o lokalnoj samoupravi predstavlja korak ka efikasnoj, kvalitetnoj, modernoj i otvorenoj lokalnoj samoupravi i uvodi više novina koje će povećati uticaj građana u procesu donošenja odluka i modernizovati i unaprediti rad gradova i opština, a deo tih odredbi se u Loznici već uspešno primenjuje.

O novinama u Zakonu o lokalnoj samoupravi za „Loznički nedeljnik“ govorila je načelnica Gradske uprave Loznice Milojka Smiljanić, koja je istakla da dosta novih odredbi upućuju na poboljšanje saradnje sa građanima ili drugim organizacijama i organima.

Ona je ocenila da je najznačajnije to što je novi zakon prepoznao da lokalne samouprave treba što više da budu otvorene ka javnosti, odnosno da se javne rasprave sprovode obavezno kada su u pitanju donošenje budžeta i izmena statuta kao najvišeg akta jedne lokalne samouprave.

Milojka Smiljanić. Foto: TV Lotel

Načelnica je podsetila da je grad Loznica i pre donošenja novog zakona primenjivao pojedine odredbe, naročito one koje se odnose na transparentnost i uključivanje javnosti u izradu budžeta.

– Smatramo da građani treba da budu upoznati čemu je namenjen budžet pre nego što bude usvojen na skupštinskom zasedanju, pre svega u onom delu koji se odnosi na kapitalne investicije, jer su njihovi predlozi i primedbe veoma važni, a sada po novom pravnom aktu to postaje zakonska obaveza, što će se odnositi naročito na budžet za iduću godinu tako da će se raditi još više na tome – navela je Smiljanićeva.

Načelnica je ukazala da je ostavljen rok od devet meseci kako bi lokalne samouprave uskladile svoje statute sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi i najavila da će se to u Loznici realizovati na jednoj od narednih sednica Skupštine grada.

Autor: Svetlana Ilić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.