Foto: Ilustracija

O AKTIVNOSTIMA LOZNIČKIH LOVACA: SEZONA USPEŠNO POČELA

Ovdašnji lovci i ove godine tradicionalno love zeca i fazana. Prve dve nedelje u sezoni veoma uspešne, a lovci zadovoljni.

LOZNICA (20. novembar 2020) – Lovačko udruženje (LU) „Gučevo“ prihvatilo je ove godine oko 4.000 fazanskih pilića koji su pušteni u lovište pred početak lovne sezone a njihovo raspoređivanje, odnosno ispuštanje fazana je obavljeno po sekcijama u drugoj polovini avgusta.

Prema kalendaru lova trenutno se na nišanima lozničkih lovaca nalaze fazan i zec.

Upravnik lovišta “Jadar” Vladan Vasić je rekao da je lov na fazana i zeca otvoren 1.novembra kada je odstreljeno 230 fazanskih petlova i 70 zečeva, dok je u drugoj nedelji lova odstreljeno 250 fazana i 50 zečeva.

Foto: TV Lotel

„Što se tiče uzgajališta za divlje svinje koje se nalazi u Tronoši ove godine je ponovljena reprodukcija tako da u ograđenom delu reprocentra trenutno ima oko 60 jedinki ove vrste divljači, a više od 30 ispušteno je u lovište, rekao je upravnik Vasić.

Lov na divlje svinje počeće 5. i 6. decembra na svim terenima LU „Gučevo“.

Autor: Zoran Živanović