O ULOZI I REZULTATIMA RADA LOZNIČKOG „POLJOSAVETA“

Savetodavni rad podrazumeva konstantno učenje, ali i neposredni kontakt sa poljoprivrednicima jer se samo tako može doći do rešenja gorućih problema u našoj poljoprivredi. Savetodavci lozničke službe ove godine posetili više od hiljadu domaćinstava, a njihov rad bio usredsređen na unapređenje higijene mleka, higijene berbe maline, smanjenu upotrebu pesticida, a posebna pažnja posvećena merama poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

LOZNICA (26. decembar 2019) – Loznička Poljoprivredna savetodavna stručna služba „Poljosavet“ ove godine posebnu pažnju u svome radu posvetila je sprovođenju modula koji su imali za cilj unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ali pre svega promene svesti poljoprivrednika da za uspeh u ovoj proizvodnji nauka ima ključnu reč.

Koordinator Milenko Đurić je rekao da su savetodavci održali više od 80 predavanja, 20 radionica i 60 tribina i da su išli u više od hiljadu kućnih poseta, dok je savetodavna pomoć u prostorijama službe pružena za preko dve hiljade poljoprivrednih proizvođača.

– Jedan od bitnijih poslova je i postavljanje makroogleda i organizovanje Dana polja, prvog dana u junu, na kome smo predstavili sortiment strnih žita i gde se okupilo više od sedamdeset ljudi, a jesenas je organizovan i Dan polja kukuruza i soje, čiji su prinosi ove godine iznosili pet tona po hektaru, a činjenica je i da se površine pod sojom u našem kraju šire, što raduje jer smo kraj izuzetno pogodan za gajenje te kulture – naglasio je Đurić.

Foto: TV Lotel

Vanredni posao koji je naložilo Ministarstvo poljoprivrede, a zahtevao je dosta vremena, bio je obilazak čak 120 malinjaka na našem terenu, u cilju rešavanja problema masovnog sušenja izdanaka, koji se javio početkom proleća ove godine.

Zlatica Krsmanović, stručna savetnica za voćarstvo, istakla je da rezultati tog istraživanja nisu pokazali postojanje bolesti i štetočina u zasadima maline, već se problem sušenja izdanaka pripisao nedovoljno primenjenoj agrotehnici, odnosno činjenici da veliki broj proizvođača ne podiže svoje zasade odgovorno, a često i izostavljaju bitne operacije kao što je analiza zemljišta ili meliorativno đubrenje i ostale popravke zemljišta.

Krsmanovićeva je naglasila da bi u godinama koje slede poljoprivrednici morali u vlastitom interesu da ispolje više odgovornosti tako što će nabavljati kvalitetan i sertifikovan sadni materijal, pogotovo što upravo za to naš grad i Ministarstvo poljoprivrede daju subvencije, i to 50 odsto vrednosti sadnica.

Foto: TV Lotel

– Najave Ministarstva poljoprivrede su da će tokom 2020. godine u našem radu posebna pažnja biti posvećena unapređenju vinogradarstva u Srbiji i proizvodnji rakije, a naš kraj ima odlične uslove i nadamo se da će u okolini Čokešine i Novog Sela biti mladih koji su zainteresovani za podizanje vinograda – rekla je Krsmanovićeva.

– Da bi se proizvela zdrava i bezbedna hrana, ljudi moraju imati razvijenu svest o pravilnoj upotrebi sredstava za zaštitu biljaka, na čemu se posebno radilo u Savetodavnoj službi „Poljosavet“ ove godine – navela je stručna savetnica za oblast zaštite bilja Radmila Ćalić, koja je naglasila da primena herbicida treba da bude poslednji korak u zaštiti biljaka.

Foto: TV Lotel

– Smanjiti broj tretiranja u proizvodnji imperativ je koji smo i ove godine pokušali da ostvarimo na terenu zajedno sa našim poljoprivrednicima, a akcenat smo stavili na obradu zemljišta, špartanje i upotrebu motike, što daje dobre rezultate. Tako se veoma lako kontrolišu korovi, i to na prirodan način, tim pre što hemija ne može sve da uradi – objasnila je Ćalićeva.

Ratari u „Poljosavetu“ su i ove godine akcenat svog rada stavili na postavljanje ogleda, pre svega kukuruza, gde su ostvareni zavidni rezultati s obzirom na vremenske uslove. Prinosi su se kretali od 12 do14 tona po hektaru.

Pored tog ogleda, savetodavac za ratarstvo Dušan Despotović u ljubovijskom kraju postavio je ogled združenog useva kukuruza, kojim je želeo da pokaže da se odlični prinosi silaže mogu ostvariti gajenjem kukuruza i soje na istoj parceli.

Foto: TV Lotel

– Rezultati koje smo ostvarili su odlični, sa parcele od 70 ari prinos silaže združenog useva bio je 58 tona, udeo suve materije 29 procenata, dok je udeo proteina, što je najvažniji pokazatelj kvaliteta silaže, iznosio 10,3 procenta. Sa tim ogledom ćemo nastaviti i narednih godina kako bismo proizvođačima pokazali način na koji mogu poboljšati kvalitet kabaste stočne hrane – naglasio je Despotović.

Autor: Jelena Gajić Đokić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.