OBAVEZNA OBNOVA REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava, koju vrši Uprava za trezor, vrši se svake godine od 1. marta do 30. aprila. Najveća sankcija u toku pasivnog statusa je da poljoprivredno gazdinstvo nema pravo na mere podsticaja od strane države.

LOZNICA (31. januar 2019) – Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljan, ali je tom prilikom neophodno evidentirati sve katastarske parcele na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, pri čemu treba imati u vidu da se gazdinstvo upisuje ako ima najmanje pola hektara obradivog zemljišta na kome se obavlja proizvodnja.

Stručnjak za agroekonomiju iz lozničkog „Poljosaveta“ Živko Stefanović rekao je za „Loznički nedeljnik“ da se upis gazdinstva može obaviti tokom cele godine, ali obnova registracije se sprovodi isključivo u periodu od 1. marta do 30. aprila na osnovu zahteva nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Živko Stefanović. Foto: TV Lotel

– Zahtev za obnovu podnosi se Upravi za trezor, prema mestu prebivališta poljoprivrednika. Tom prilikom neophodno je dostaviti sve podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru poljoprivrednih gazdinstava – naveo je Stefanović.

On je precizirao da je neophodno dostaviti podatke o poljoprivrednim kulturama i vrsti životinja koje se gaje na gazdinstvu, broju gazdinstva (HID), kao i podatke o promeni zemljišnog poseda i osnove korišćenja zemljišta, kakvi su promena katastarske veličine i kulture, promena vlasništva i davanje zemljišta u zakup.

Ukoliko se u navedenom periodu ne izvrši obnova registracije, gazdinstvu se automatski dodeljuje pasivan status. Najveća sankcija u toku pasivnog statusa je da poljoprivredno gazdinstvo nema pravo na mere podsticaja od strane države.

– Ukoliko poljoprivrednik nije obnovio registraciju, pasivan status traje godinu dana, a ako se ne pridržava preuzetih obaveza, daje lažne podatke i ne prijavi sve parcele, pasivan status može trajati i pet godina – ukazao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, sve statusne promene nastale na gazdinstvu moraju biti prijavljene najkasnije 30 dana od momenta nastanka, a pre svega promene koje se odnose na nosioca gazdinstva, broj članova, prebivalište, kao i promena tekućeg računa.

– Važno je napomenuti da se u periodu obnove registracije podnose i zahtevi za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, koji ove godine iznose 4000 dinara po hektaru. Prethodne dve godine, kada je Uprava za trezor obnovu vršila automatski, veliki broj poljoprivrednika ostao je uskraćen upravo za te podsticaje – zaključio je Stefanović.

Prema podacima kojima raspolaže „Poljosavet“, prošle godine na teritoriji grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u Registar poljoprivrednih gazdinstava je bilo upisano 10.340 gazdinstava.

Autor: Jelena Gajić Đokić