Foto: Redakcija

OBRATIO SE NAČELNIK: KAŽNJAVAĆE SE NEPOŠTOVANJE MERA

LOZNICA (17. novembar 2020) – Načelnik Gradske uprave Loznice Vladimir Radojčić obavestio je građane da će Komunalna inspekcija i Komunalna milicija Grada u postupku sprovođenja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, vršiti intenzivan nadzor u pogledu poštovanja mera propisanih navedenim aktima, odnosno sprovođenje mera lične zaštite, a posebno mere obaveznog nošenja zaštitne maske i održavanje međusobnog rastojanja od 1,5 metara.

Istovremeno upozorava pravna lica i preduzetnike da poštuju propisane mere lične zaštite, kako bi izbegli mere kažnjavanja, a na prvom mestu sačuvali svoje zdravlje i živote i svojih najmilijih.

Posebno napominje da se u skladu sa odredbom člana 9 Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 u periodu od 17. novembra do 1. decembrom  (kada će se Republički Krizni štab ponovo sastati i odlučiti o daljim merama), radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću (izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane), ograničava tako da ti objekti neće raditi od 21h do 5h  narednog dana.

U vršenju nadzora, Komunalna inspekcija i Komunalna milicija imaju ovlašćenja da :

– Izdaju prekršajni nalog,

– Podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,

– Da obaveste drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

U slučaju nepostupanja u skladu sa merama donetim od strane Vlade Republike Srbije, Komunalna inspekcija i Komunalna milicija će postupati u skladu sa kaznenim merama propisanim važećim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a prekršajne novčane kazne kreću se u iznosu od 300.000 dinara za pravna lica, 150.000 dinara za preduzetnike i 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno 5.000 dinara za fizičko lice.