POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Istraživanja o izloženosti duvanskom dimu (2017) ukazuju na neophodnost preispitivanja efikasnosti i doslednosti u sprovođenju postojećih mera, kao i rigoroznije kontrole. Neophodan kontinuiran, sistemski rad na podizanju svesti stanovništva o tom problemu, kako bi se stavovi i ponašanje što više uskladili sa visokim nivoom znanja o štetnosti duvanskog dima.

LOZNICA (31. januar 2019) – U našoj zemlji trećinu odraslog stanovništva čine pušači, kao i 11 odsto školske dece uzrasta od 13 do 15 godina, a svi oni dnevno popuše više od 73 miliona cigareta, pri čemu svaki put kada se se udahne dim, u pluća dospeva više od sedam i po hiljada štetnih materija (70 kancerogenih), koje potiču iz duvana, papira i različitih dodataka koji poboljšavaju aromu i boju ili nastaju njihovim sagorevanjem.

Rezultati istraživanja o stavovima stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, koje je 2017. godine sproveo Institut za javno zdravlje Srbije u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), pokazuju da je najveći broj pušača u starosnoj dobi od 30 do 55 godina, ali i da je broj pušača koji razmišljaju o prestanku pušenja porastao sa 16 na 25 odsto u odnosu na godinu ranije.

Prema stručnim analizama, prevalencija pušenja među učenicima je u blagom opadanju, s tim da devojčice više puše od dečaka. Najviše je onih koji su prvi put zapalili cigaretu u uzrastu od 13 do 15 godina, mada je značajan broj i dece koja su to učinila pre navršenih sedam godina. Više od polovine mladih koji sada puše pokazuje znake zavisnosti od nikotina, pa bi i odvikavanje od pušenja zahtevalo profesionalnu pomoć, zaključili su istraživači.

Više od polovine sadašnjih pušača je pokušalo da prestane sa pušenjem u prethodnoj godini, 41 odsto bi volelo da to učini, a duplo više od tog broja uvereno je da bi mogli da prestanu sa pušenjem kada bi to želeli, pokazalo je ovo istraživanje. Devojčice to misle češće nego dečaci, ali veoma je mali procenat mladih (11,3 odsto) dobio neku pomoć ili savet stručnjaka koji bi im pomogao da sa pušenjem prestanu.

LOZNIČANIMA SVAKODNEVNO DOSTUPNO SAVETOVALIŠTE

U Preventivnom centru Doma zdravlja „Dr Milenko Marin“ 14 godina radi Savetovalište za odvikavanje od pušenja, a savete i stručnu pomoć svakog radnog dana mogu potražiti svi koji žele da se oslobode te škodljive navike ili pak savet kako da lakše prebrode period apstinencije. Informacije se mogu dobiti i putem telefonskog broja 015/877-378.

MNOGI BI PODRŽALI POTPUNU ZABRANU PUŠENJA

Iako je čak 90 odsto ispitanika bilo svesno činjenice da je duvanski dim štetan i za nepušače i smatra da pušači treba da vode računa gde će da zapale cigaretu, istraživanje pokazuje da potpuna zabrana pušenja postoji u tek 16 odsto domaćinstava, dok je u više od trećine, pušenje dozvoljeno u svim prostorijama.

Istovremeno, samo petina ispitanika (među kojima je bilo više od polovine nepušača) navela je da podržava potpunu zabranu pušenja u restoranima, što je za istraživače dodatni argument za visok stepen tolerancije u našoj populaciji na izloženost duvanskom dimu.

Autor: Draga Prokopić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.