Vinko Pandurević, foto: Redakcija

RAZGOVOR SA GENERALOM VINKOM PANDUREVIĆEM: SRBIJI NAJBOLJE IZVAN VOJNIH SAVEZA

Najnovija knjiga Vinka Pandurevića „Novi hladni rat i Srbija“ govori o aktuelnim geopolitičkim pomeranjima u svetu i neprekidnom sukoblјavanju dve geopolitičke sile SAD i Rusije iznad Srbije zbog čega se naša zemlјa našla u teškoj situaciji. Za borbena dejstva u Srebrenici u julu 1995. godine Pandurević je istakao da su bila potpuno regularna, vojno opravdana, nužna i kao takva nisu predstavlјala kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

LOZNICA (24. 5. 2018) – Životni put generala Vojske Republike Srpske (RS) u penziji, doktora socioloških nauka i bivšeg haškog osuđenika Vinka Pandurevića, sličan je putu mnogih profesionalnih vojnika suočenih sa teškoćama i odgovornostima koje vojni poziv nosi sa sobom, a s ponosom ističe  učešće u događajima u Bosni i Hercegovini (BiH), od izbijanja do kraja rata, jer je na taj način, kako je naglasio, bio u prilici da svom narodu pruži ono što mu je u tom trenutku bilo najneophodnije.

– Vojni poziv nije važniji ni odgovorniji od bilo kog drugog poziva ili društvene funkcije, ali se kroz njega zadovolјava jedna od osnovnih društvenih funkcija – bezbednost. Nažalost, imao sam priliku da u ratu primenim sve što smo u vojnim školama naučili – rekao je.

Naslovna strana Pandurevićeve nove knjige. Foto:TV Lotel

Pandurević je upravo objavio knjigu pod nazivom „Novi hladni rat i Srbija“, koja će početkom sledećeg meseca biti predstavlјena u Domu vojske u Beogradu, dok je premijerno o njoj bilo reči prošlog petka na televiziji „Lotel“, a iste večeri je u Biblioteci Vukovog zavičaja povodom tog dela bio priređen susret autora sa Lozničanima.

To je knjiga na kojoj je Pandurević radio poslednje dve godine, a govori o aktuelnim geopolitičkim pomeranjima u svetu, političkoj tranziciji između Istoka i Zapada, tačnije o neprekidnom sukoblјavanju dve geopolitičke sile SAD i Rusije iznad Srbije, zbog čega se naša zemlјa našla u vrlo teškoj situaciji.

Autor: Danica Pavlović

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju.