Zdravstveni radnici lozničkog Doma zdravlja u Lešnici održali predavanje o prevenciji zloupotrebe droga. Foto: TV Lotel

ZDRAVSTVO: O SUZBIJANJU ZLOUPOTREBI I NEZAKONITOJ TRGOVINI DROGAMA

Neophodno je dete ili mladu osobu najpre saslušati kako bi se obratila pažnja na njihove potrebe i probleme. Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci mora predstavljati sklop psiholoških, socijalnih, pravnih i zdravstvenih aktivnosti.

LOZNICA (5. jul 2018) – Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje, podstiče kriminal i preti održivom razvoju, pa je mobilisanje pojedinaca i zajednice na podizanju svesti bio povod da se i ove godine 26. juna sprovede međunarodna kampanja sa ciljem suzbijanja ovog društvenog problema pod sloganom „Prvo saslušaj“.

„Zdravstveni radnici su samo jedan od četiri stuba ove borbe“, ocenio je dr Darko Tešmanović, specijalista socijalne medicine Doma zdravlja „Dr Milenko Marin“, na predavanju organizovanom u Lešnici u saradnji sa tamošnjim Kik-boks klubom „Petrović“.

– Slogan kampanje ukazuje na prvi korak koji treba učiniti, da dete ili mladu osobu treba najpre saslušati kako bi se obratila pažnja na njihove potrebe i probleme još u početnoj fazi i time pružila podrška zdravom i bezbednom odrastanju – rekao je Tešmanović.

Kako je dodao, prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci mora predstavljati sklop psiholoških, socijalnih, pravnih i zdravstvenih aktivnosti, kako bi se sprečilo narušavanje zdravlja, pojava bolesti i posledica rizičnog ponašanja, uzrokovanih korišćenjem droga.

– Detinjstvo i adolescencija su periodi velikih potencijala za razvoj mlade osobe, ali nose i opasnost od rizičnog ponašanja, a osnovni i prvi stub borbe protiv loših utacaja je porodica jer iz nje sve potiče i ona je najjači štit – naveo je Tešmanović.

Prema njegovim rečima, u školi takođe treba obratiti pažnju na međusobne odnose dece i njihov osećaj pripadnosti jer je naučno potvrđeno da ako se dete oseća prijatno u toj sredini, manje je podložno rizičnom ponašanju.

Autor: Draga Prokopić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.